Geotehnika

O nama

Zavod za Geotehniku Subotica

Poseduje iskusne i strucne kadrove sa ukupno 5 licenci iz oblasti geotehnike i gradjevinarstva (licence 491, 310,315 i 316).

Od 1967. godine do danas u Zavodu je uradeno više od 2700 geotehnickih elaborata i preko 2000 geomehanickih izveštaja.

Spada u red veoma malog broja preduzeca u Republici Srbiji koje poseduje kompletnu opremu za geomehanicka ispitivanja.

Jedino preduzece u Vojvodini koje poseduje, izmedju ostalog i staticki penetrometar kapaciteta 200 kN, krilnu sondu i kompletnu opremu za probno opterecenje šipova do granicne sile od 2000 kN.

Budimo temeljni, projektujmo i gradimo sigurno uz pomoc potrebnih geotehnickih istraživanja.

Sertifikat o akreditaciji #1
Sertifikat o akreditaciji #2
Sertifikat o akreditaciji #3
Sertifikat o akreditaciji #4

Certificate CertificateGeotehnikaGeotehnika

AD Zavod za geotehniku Subotica - powered by Novamedia